Gaeilge

Páipéirí á Lorg Againn don Comhdháil Idirnáisiúnta

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh ár Dóú Comhdháil Idirnáisiúnta ar siúl ó 8ú go 10ú Feabhra 2007 i gCaisleáin Bhaile Átha Cliath. Is é an teideal atá ar an gComhdháil ná: An Fhís a Chur ag Obair: an t-ardchaighdeán a chur i réim i saol páistí óga. Táimíd anois ag lorg páipéirí agus is féidir iad a sheoladh chugainn anseo.

Cliceáil ar an nasc seo chun eolas a fháil faoi An Fhís a Chur ag Obair.

Eagrán Nua do Alana ar fáil anois

In eagrán Uimh. 14 Earrach/Samhradh 2006 tá ailt ann maidir le seoladh Síolta, dul chun cinn na mic léinn taighde, ár Oifigeach Forbartha nua agus roinnt eile chomh maith. Cliceáil ar an nasc seo chun é a íoslódáil go díreach nó cur fios orainn chun cóip a fháil duit féin.

Tuairisc ónár dTionscadail Spriocdhírithe
le híoslódáil anois

Is cúis áthais don Lárionad a fhógairt go bhfuil na tuairisc a leanas ar fáil anois:

 • Clár Forbairte Inghairme do Mhúinteoirí agus Bainistíocht i Réamhscoileanna don Lucht Siúil.
 • Luathmheasúnú agus Luath-idirgabháil maidir le Míbhuntáiste Oideachais
 • Soláthar do Bhlianta Luatha Leanaí le Riachtanais Speisialta ó Bhreith go hAois Sé Bliana in Dhá Limistéar Gheografacha in Éirinn
 • Ar Thóir Ardchaighdeáin: Go Leor Dearcaidh

Léigh níos mó faoin ár dTionscadail Spriocdhírithe anseo.

Foilseofar na cúig achoimre feidhmiúcháin a bhaineann leis na tionscadail sin i gcáipéis amháin chomh luath agus is féidir.

Pleanáltar freisin sraith sheimineár a chur ar siúl san Fhómhar ar thorthaí na dTionscadal Spriocdhírithe. Beidh siad ar siúl sna laithreáin seo a leanas:

Baile Átha Cliath
Déardaoin, 28 Meán Fómhair 2006, 6.30pm
The Clock Tower, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1

Gaillimh
Déardaoin, 5 Deireadh Fómhair 2006, 6.30pm
Ardilaun Hotel, Gaillimh

Corcaigh
Déardaoin, 12 Deireadh Fómhair 2006, 6.30pm
Silver Springs Hotel, Corcaigh

Cuirfear sonraí breise fúthu ar fáil anseo in am agus i dtráth.

Láithreáin Chomhghaolmhara Nua

In ECCE: Linking Economic Development and Childcare, Cornell University, USA

In ECCE Organisations: National Voluntary Childcare Collaborative

In Govt Info: Office of the Minister for Children OMC

In Special Needs: Enable Ireland

Comhdhálacha maidir le Cúram agus Oideachais na Luath-Óige le teacht go gairid

 • Title: European Early Childhood Education Research Association EECERA – Democracy and Culture in Early Childhood Education
  Date: 30 August – 2 September 2006
  Venue: Iceland University of Education, Stakkahlid, Reykjavik, Iceland
  Contact: Imma or Kristjana
 • Title: Centre for Longitudinal Studies – International Conference on Child Cohort Studies
  Date: 12 September 2006
  Venue: St. Catherine’s College, Oxford OX1 3UJ
 • Title: Tionscadal A Phléann Riachtanais Leanaí atá faoi Mhíbhuntáiste Oideachasúil agus Leanaí le Riachtanais Speisialta
  • Date: Déardaoin, 28 Meán Fómhair 2006, 6.30pm
   Venue: The Clock Tower, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1
  • Date: Déardaoin, 5 Deireadh Fómhair 2006, 6.30pm
   Venue: Ardilaun Hotel, Gaillimh
  • Date: Déardaoin, 12 Deireadh Fómhair 2006, 6.30pm
   Venue: Silver Springs Hotel, Corcaigh
 • Title: Centre for Early Childhood Development and Education CECDE
  Vision into Practice – Making Quality a Reality in the Lives of Young Children
  Date: 8-10 February 2007
  Venue: Dublin Castle